Sääntömääräinen syyskokous 7.11.2019

Puheenjohtaja Reijo Ojanen avasi kokouksen ja kertoi aluksi tulevasta Jouluruokailusta joka on 3.12.2019 ko 17.00. Kimmo ja Ulla lauloivat laulun "Jos sun lysti on " johon senioritkin yhtyivät mukaan laulamaan. Kokousta jatkettiin syyskokouksen esityslistan mukaisesti. Kouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Åkerman ja sihteeriksi Seija Hännisen. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi sekä äänten laskijoiksi valittiin Ulla ja Kimmo Niskala. Vuodelle 2020 yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Maire Hämeenniemi ja samalla hänet valittiin ehdolle myös Pohjanmaan senioripiirin piirihallitukseen. Maire Hämeenniemi luovutti pienen paketin Reijo Ojaselle joka luopui puheenjohtajuudesta. Kimmo soitti ja lauloi lopuksi laulun " Anna anteeksi " ja senioritkin yhtyivät kertosäkeeseen. Perinteiset arpajaiset pidettiin lopuksi ja arpaonni suosi Juhani Hämeenniemeä, Reijo Ojasta sekä Kaarina Alankoa.